ČIŠTĚNÍ, LEŠTĚNÍ

A OPRAVY MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ


Pokud mají být šperky ozdobou je důležité o ně pečovat.

Na šperky působí různé látky reagující s mikroskopickou schrchní vstvou kovu a mění vlastnosti samotného kovu. Původně lesklé šperky se stávají matnými a svůj jas a barvu ztrácejí časem i kameny. Šperky mohou poškodit chemické látky v čisticích prostředcích, make-up, voda, lak na vlasy, ale také lidský pot. Šperky se mohou taktéž poškodit při nevhodné práci, například často se jejich povrch poškrábe a do rýh se dostávají nečistoty.

Běžnou součástí údržby šperků je čištění a leštění. Moderní technologií je ultrazvukové čištění. Jde o princip, kdy ultrazvukové vlny v čisticím médiu vytvoří miliony bublinek, které uvolní každou nečistotu i na velmi členitém povrchu, přitom povrch kovu či kamene nijak nepoškodí. Oprava šperků se může týkat zkrácení či prodloužení řetízku, zmenšení či zvětšení prstenu a různých mechanických poškození.

BĚŽNĚ PROVÁDĚNÉ OPRAVY

  • vyleštění šperků
  • zkracování a prodlužování řetízků
  • opravy přetržených řetízků
  • opravy vadných zapínání
  • zvětšování a zmenšování prstenů
  • upevňování nebo náhrada ztracených kamínků a drahých kamenů
  • rovnání zdeformovaných šperků
  • obnova rytin